Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Zihinsel Engelli Çocuklar Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

ÖZEL ÇOCUKLARIMIZ

Merkezimizin amacı; disiplinler arası bir yaklaşımla özel çocuklarımızın hak temelli tanıtılması, korunması ve bu hakların uygulanması ve geliştirilmesi açılarından, ulusal ve uluslararası alanda kuramsal ve uygulamaya yönelik araştırmalar yapma, bilgi ve belge toplama, izleme, iş birliği yapma, bilgi ağı oluşturma ve akademik faaliyetlerde bulunmak, Çanakkale ilinde yaşayan özel çocuklara, onların ailelerine ve öğretmenlerine gereksinim duydukları alanlarda hizmetler sunmaktır.

BAĞLANTILAR