Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Zihinsel Engelli Çocuklar Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

AB PROJESİ ABLEWITHTECHTOOLS

“Özel Eğitim Öğretmen Adaylarının Otizm Spektrum Bozukluğu olan Çocukların Eğitimi için Yardımcı Teknolojiler Hakkındaki Eğitimi İçin Sanal Gerçeklikle Desteklenmiş Öğretim Materyallerinin Geliştirilmesi” projesi.