Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Zihinsel Engelli Çocuklar Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi