Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Zihinsel Engelli Çocuklar Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

AB PROJESİ ABLEWITHTECHTOOLS 2. Toplantısı Online Gerçekleştirildi

Özel Eğitim Lisans Öğrencilerinin öğretim becerilerinin geliştirilmesi için yürütülen proje, aşağıdaki hedeflere ulaşmayı
amaçlamaktadır.
1- Özel Eğitim lisans öğrencilerinin kapasitelerinin geliştirilmesi ve öğretimde mükemmelleşmelerinin sağlanması
2- Otizm Spektrum Bozukluğu olan öğrencilerin sosyal ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi için yardımcı teknolojilerin
desteklenmesi
3- Öğretim materyalleri (Sanal Gerçeklik içeriği) olarak yenilikçi teknolojilere yatırım yapmak ve eğitim teknolojilerinin gelişimine
katkıda bulunmak

Ekler

AB Projesi_ Online Toplantısı_Second Online Meeting-Ablewithtechtools.pdf